به نام خدا

سلام جودی :

هیچکی نیست ؛ خودمم و خودت .

تنهای تنهاییم . میتونیم انقدر با هم حرف بزنیم که فکمون خسته شه و از پا بیفتیم .

بعضی وقتا دلم برای تنهایی خودم میسوزه .

بعد باز به خودم میگم دل نسوزون ؛ سرت میاد .

کی گفته تنهایی بده ؛ تنهایی عالمی داره ؛ هر کسی نمیتونه تنها باشه . 

آهای خدای مهربون ؛ هم در زمین ؛ هم آسمون .

دوست دارم یه دنیا . دوست دارم یه دنیا .

هیچ وقت تنهام نزاشتی ؛ غم تو دلم نزاشتی .

هر جا بودم ؛ تو بودی . کاش قدر میدونستم گاهی .

خدا جونم تو هستی ؛ پاکی و مهربونی ؛ دل واسم میسوزونی .

گفتم سلامی کنم ؛ عرض کلامی کنم . مزاحمت نمیشم . تنهاییت و دوست دارم .