91


یه سال جدید - یه نوع جدید - یه زندگی جدید

همه چی جدید - حتی تنهایی جدید

نمیدونم واقعن مشکل کجاست !!!!

نمیفهمم درد چیه ؟؟؟

نمیدونم مقصر یا مقصران کین !!؟؟

این و خوب میدونم که منم مشکل دارم . حساس - زودرنج - کم صبر - نازک دل - شکاک

ای خدای مهربون - بکن دوا درد من و ......

قرار بود تو سال جدید همه چی جدید باشه - اما نشد که نشد ............